INFORMATII DE CONTACT

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE OLT
Adresa: Aleea Muncii , nr. 1-3 , cod 230016 , Slatina
CONTUL DE TREZORERIE PENTRU DEPUNEREA CONTRIBUTIEI CATRE FNUASS:
RO67TREZ50626121603

TEL: 0372756671
FAX: 0372877480

FAX ASIGURATI : 0372877481
TELEFONUL ASIGURATULUI: 0.800.800.961

 

COMPARTIMENT TELEFON MAIL
Presedinte-Director General  372756670 dirgen@casot.rdscv.ro
Director Executiv al Dir. Management si Economic  372756688 direc@casot.rdscv.ro
Director Executiv Relatii Contractuale 372756676 dircontr@casot.rdscv.ro
Medic Sef  372756697 medicsef@casot.rdscv.ro
Serviciul Medical , Programe de Sanatate 372756699 dana_talevici@casot.rdscv.ro; serv_med@casot.rdscv.ro
Relatii publice , Purtator de cuvant 372756671 relpub@casot.rdscv.ro
Compartiment Juridic si Contencios 372756672 juridic@casot.rdscv.ro
Serviciul Control 372756674 control@casot.rdscv.ro
Compartiment resurse umane 372756673 sru@casot.rdscv.ro
Casierie 372756696  
Compartiment Buget Contabilitate 372756689 contab@casot.rdscv.ro
Compartiment Concedii Medicale 372756698 concedii_medicale@casot.rdscv.ro
Sef Serviciu Contractare 372756677 spital@casot.rdscv.ro
Compartiment Servicii Clinice si Stomatologie 372756681 clinice@casot.rdscv.ro; stomatologie@casot.rdscv.ro
Compartiment Medicina Primara 372756684 medfam@casot.rdscv.ro
Compartiment Servicii Spitalicesti 372756678 spital_zi@casot.rdscv.ro
Compartiment Prestalicesti si Recuperare 372756679 recuperare@casot.rdscv.ro
Compartiment Servicii Paraclinice 372756680 paraclinice@casot.rdscv.ro
Compartiment Dispozitive Medicale 372756682 dispozitive@casot.rdscv.ro; dispozitive1@casot.rdscv.ro
Compartiment Servicii Farmaceutice 372756683 farm@casot.rdscv.ro
Compartiment Evaluare Furnizori 372756686 evaluare@casot.rdscv.ro
Sef Serviciu Evidenta si Administrare Contributii 372756690 evidenta@casot.rdscv.ro
Incasari Contributii 372756691  
Declaratii Contributii 372756692  
Compartiment Executare Silita Debitori 372756693 executare@casot.rdscv.ro
Carduri Europene, Acorduri Internationale 372756685 card_european@casot.rdscv.ro olt.cardeuropean@gmail.com
Serviciul Logistica si achizitii 372756694 obretins@casot.rdscv.ro
Compartiment Informatica 372756675 info@casot.rdscv.ro
Registratura 372756687  
Magazie , Formulare Medicale 372756695  
     
FAX corespondenta activitate curenta 0372877480  
FAX corespondenta cu asiguratii 0372877481